ZDROJE (tis. Kč)
2 722 174,51
 
ZDROJE - DAŇOVÉ PŘÍJMY (tis. Kč)
1 521 154,10
Investiční přijaté transfery (dotace)Nedaňové příjmyNeinvestiční přijaté transfery (dotace)FinancováníDaňové příjmy
Pro zobrazení detailu požadované oblasti klikněte na odpovídající výseč grafu.
Položka kód
Položka popis
Částka rozpočtu (tis. Kč)
Čerpání rozpočtu (tis. Kč)
Čerpání rozpočtu v %
1211
Daň z přidané hodnoty
677 195,00
319 695,61
47%
1111
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
328 815,00
157 462,92
48%
1121
Daň z příjmů právnických osob
209 703,00
99 264,03
47%
1511
Daň z nemovitých věcí
105 000,00
76 549,95
73%
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
87 151,10
87 151,10
100%
1385
 
33 877,00
28 151,23
83%
1333
Poplatky za uložení odpadů
20 000,00
16 056,79
80%
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
19 367,00
15 248,65
79%
1361
Správní poplatky
18 535,00
8 866,21
48%
1381
 
8 000,00
4 919,94
61%
1340
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
6 500,00
4 825,78
74%
1341
Poplatek ze psů
2 540,00
2 085,48
82%
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
1 260,00
1 421,99
113%
1353
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění
1 200,00
684,57
57%
1342
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
970,00
283,71
29%
1112
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
668,00
2 457,60
368%
1349
Zrušené místní poplatky
333,00
355,42
107%
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
40,00
66,17
165%
1356
 
0,00
54,44
 
1359
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené
0,00
-5,00
 
Dostupná jsou data od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2020. Veškeré zveřejněné částky rozpočtu odpovídají upravenému rozpočtu daného roku.
Datum aktualizace: 27. 07. 2020 Funkčnost optimalizována pro Internet Explorer 9.