ZDROJE (tis. Kč)
2 722 174,51
 
ZDROJE - INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE) (tis. Kč)
17 701,01
Investiční přijaté transfery (dotace)Nedaňové příjmyNeinvestiční přijaté transfery (dotace)FinancováníDaňové příjmy
Pro zobrazení detailu požadované oblasti klikněte na odpovídající výseč grafu.
Položka kód
Položka popis
Částka rozpočtu (tis. Kč)
Čerpání rozpočtu (tis. Kč)
Čerpání rozpočtu v %
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
9 001,65
9 001,66
100%
4213
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
5 500,00
5 500,00
100%
4251
 
2 850,00
2 850,00
100%
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
349,36
349,36
100%
Dostupná jsou data od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2020. Veškeré zveřejněné částky rozpočtu odpovídají upravenému rozpočtu daného roku.
Datum aktualizace: 27. 07. 2020 Funkčnost optimalizována pro Internet Explorer 9.