ZDROJE (tis. Kč)
2 722 174,51
 
ZDROJE - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (tis. Kč)
163 976,72
Investiční přijaté transfery (dotace)Nedaňové příjmyNeinvestiční přijaté transfery (dotace)FinancováníDaňové příjmy
Pro zobrazení detailu požadované oblasti klikněte na odpovídající výseč grafu.
Položka kód
Položka popis
Částka rozpočtu (tis. Kč)
Čerpání rozpočtu (tis. Kč)
Čerpání rozpočtu v %
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
105 088,67
62 724,24
60%
2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
27 883,00
24 624,03
88%
2451
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací
14 090,00
5 080,00
36%
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
7 140,32
3 836,33
54%
2229
Ostatní přijaté vratky transferů
2 847,70
2 878,85
101%
2141
Příjmy z úroků (část)
2 484,19
3 407,61
137%
2322
Přijaté pojistné náhrady
1 073,68
2 209,68
206%
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
949,54
1 353,59
143%
2226
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi
771,91
772,15
100%
2328
Neidentifikované příjmy
600,00
1 175,15
196%
2420
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů
499,71
500,00
100%
2321
Přijaté neinvestiční dary
220,50
270,50
123%
2222
Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů
215,64
215,64
100%
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)
100,00
66,04
66%
2142
Příjmy z podílů na zisku a dividend
0,00
17,81
 
2211
Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů
0,00
1 262,22
 
2310
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku
0,00
2,99
 
Dostupná jsou data od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2020. Veškeré zveřejněné částky rozpočtu odpovídají upravenému rozpočtu daného roku.
Datum aktualizace: 27. 07. 2020 Funkčnost optimalizována pro Internet Explorer 9.