ZDROJE (tis. Kč)
2 722 174,51
 
ZDROJE - NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE) (tis. Kč)
476 257,19
Investiční přijaté transfery (dotace)Nedaňové příjmyNeinvestiční přijaté transfery (dotace)FinancováníDaňové příjmy
Pro zobrazení detailu požadované oblasti klikněte na odpovídající výseč grafu.
Položka kód
Položka popis
Částka rozpočtu (tis. Kč)
Čerpání rozpočtu (tis. Kč)
Čerpání rozpočtu v %
4137
Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy
149 331,00
80 622,50
54%
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
100 994,96
158 921,32
157%
4112
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu
79 534,10
38 661,00
49%
4116
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
51 330,55
37 065,51
72%
4131
Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti
28 452,35
10 419,81
37%
4159
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí
1 310,00
546,68
42%
4113
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů
280,00
280,00
100%
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
237,00
137,00
58%
4132
Převody z ostatních vlastních fondů
8,00
21,56
270%
4134
Převody z rozpočtových účtů
0,00
2 434 667,12
 
4139
Ostatní převody z vlastních fondů
0,00
1 599,89
 
Dostupná jsou data od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2020. Veškeré zveřejněné částky rozpočtu odpovídají upravenému rozpočtu daného roku.
Datum aktualizace: 27. 07. 2020 Funkčnost optimalizována pro Internet Explorer 9.