ZDROJE (tis. Kč)
55 723,53
 
VÝDAJE (tis. Kč)
55 723,53
Nedaňové příjmyDaňové příjmyFinancováníNeinvestiční přijaté transfery (dotace)
Kultura a sportDoprava a službyŽivotní prostředíMístní správa
Pro zobrazení detailu požadované oblasti klikněte na odpovídající výseč grafu.
VÝVOJ CELKOVÉHO ROZPOČTU (tis. Kč) V LETECH 2016 - 2020
 
VÝVOJ STRUKTURY VÝDAJŮ ROZPOČTU (tis. Kč) V LETECH 2016 - 2020
 
Dostupná jsou data od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2020. Veškeré zveřejněné částky rozpočtu odpovídají upravenému rozpočtu daného roku.
Datum aktualizace: 27. 07. 2020 Funkčnost optimalizována pro Internet Explorer 9.